You are here: home > Vetso

INY ZANADOLO INY - NY HERIMAR

INY ZANADOLO INY...

Notiaviko mangina hatrizay,
Nafeniko azy tsy ho fantany
ilay fo mitempo te ho iray
Indrisy mantsy fa tsy tsapany.

Noezahiko nafindra ilay fitia
mba hiantefa amin-dolo hafa
Saingy ity foko nanao tsia,
Nitahiry izany tsy ho voafafa.

Fa iny zana-dolo iny,
Maro hala mpizaha
Manahy aho ankehitriny
sao izy ho resy balam-bava.

Fa iny zanadolo iny
efa mety tsy ho ahy intsony;
Mety efa sendra izay tiany
ka aleo ity foko hitony.

Ny vavako tsy sahy
nanaboraka azy tao am-po;
Mivezivezy ny fanahy
amin'ity fitia tsy mety lo.

Lasa saro-piarotsy fidiny
mahita azy mitsiky amin'ny hafa,
Ka miaritra mafy ny ngidiny
amin'ity fitia tsy voafafa.

Lasa mitoloko ato anaty,
Mitomany irery ao am-po,
Maniry mafy ny ho faty,
kanefa atao ahoana moa.

Sendra fitia tsy anjara
Sendra fitia nitsivalana;
Asa re raha ao afara
na mba ho iray lalana.

Eny akia ry zanadolo,
Tsy ho iray lalana isika
Ka ametraho na tapa-bolo
Ho tsangambato aro ditra.

Nitia anao mangina aho,
Nitilitily anao talavitra;
Ankehitrio mirahoraho,
Marary mila alafaditra.

Na tsy ho fantatrao aza
dia tiako foana ianao iny,
Fa izaho tsy nilaza,
Mataho-tsao azon-tsiny.

Ity foko akia mirenireny,
Tsy haiko intsony ny hatao
Ka hosoratako an-teny
ilay hoe: "TIAKO IANAO..."

NY H. 04/0902019 21:25'
#Nargis_Fès_Maroc

Sokajy : Fitiavana